Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:01
Nie umiem Cię nie kochać. Już nawet zapomniałam jak to jest.
— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viainvissiblee invissiblee
21:58
Im głębszą mam depresję, tym bardziej śmieszą mnie własne żarty
Reposted frommarzyciel marzyciel viainvissiblee invissiblee
21:58
21:47
5771 8a26
Reposted fromiamstrong iamstrong viainvissiblee invissiblee
13:47
Nigdy nie przestanę. Nigdy nie przestanę chcieć Cię pocałować. 
— Eric Emmanuel Schmitt
13:46
Odczekać 6 godzin, albo kilka dni, pare miesięcy, rok. Potem znów zaświeci słońce.
— Nicole Huler, Bo to jest w miłości najstraszniejsze
16:02
4263 b55a
Reposted byzielone-bananypl-anetamedspanioferma
16:02
4241 ad49
Reposted bydodomudalekoRyu333plahohahismo
13:04
Wiem, że będziesz, nie znikasz, zawsze wiem gdzie cię znajdę <3
12:58
" przepraszam nie dzwoniłem wolę w oczy spytać co tam"
12:19
..i tam całowaliśmy się pierwszy raz
— ♥happysad
Reposted fromobliviate obliviate viainvissiblee invissiblee
12:19
2169 e549
Reposted fromarwen arwen viainvissiblee invissiblee
15:37
Znam dobrze stan ten, upadków uniesień, namiętne lato, też depresyjną jesień
14:13
o niczym bardziej.
14:08
14:06
5617 6ab1
Reposted fromtoffifee toffifee viakyky kyky
21:51
6658 f73c
Reposted frominspiro inspiro viakyky kyky
21:50
3313 74f5
Reposted fromyoursovest yoursovest viakyky kyky
21:50
0305 c022
Reposted frommnu mnu viakyky kyky
21:43
4804 28ba
Reposted fromerial erial viakyky kyky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl